Van A tot Zwaantje: Een eigenzinnig ABC over Hoboken - 6

F
Fabriekenstraat: 


Straat op Moretusburg die de aanwezige bedrijven met elkaar verbond. De belangrijkste fabrieken waren de Wol, de Zilver en de Zaat. In 1921 werd de straatnaam gewijzigd in Adolf Greinerstraat, naar de algemeen bestuurder van de scheepswerf N.V. John Cockerill.

Fakkelstraat: Ooit was dit de Zandstraat. De naam Fakkelstraat komt van het bedrijf bij het Nijverheidshof waar in de 19de eeuw toortsen en fakkels werden gemaakt.

Fanfare: Muziekensemble met koperblazers en soms slagwerk. Hoboken telde vroeger meerdere fanfaren. Sint Cecilia (Liberalen), De Scheldezonen (Katholieken) en Morgenrood (Socialisten) hadden een politieke ondertoon. Maar er waren er nog andere zoals bijvoorbeeld de Veloclub, de Hobsorvrienden of de familiefanfare van de Dokes. Dat waren telgen van de familie Caremans, aangevoerd door mijn overgrootvader Jan.


Flora: café en feestzaal op de hoek van de Kapelstraat en de Kioskplaats - vroeger Dorpsplaats - tegenover het Rozenhof.  In lang vervlogen tijden droeg dit huis de naam Den Hert en was het de woonst van drossaard Daniel Baginier. Vóór 1914 hield oud-onderwijzer Jos Hendrickx de rosse meester er café. Nadien kwam dan zaal Flora, uitgebaat door Mieke Lumbeeck en Milleke. Beide hoeken van de Kapelstraat stonden destijds op de lijst van monumentenzorg met het oog op bescherming. Het mocht niet baten.

Fodderie: De straat werd genoemd naar ene Joannes Franciscus Fodderie, een herbergier, maar tevens schatbewaarder en polderwachter van het polderbestuur die leefde in het midden van de 19de eeuw. Tot 1902 heette ze Oude boombekestraat.

Fontein: Brengt beweging en dus zuurstof in vijvers.

Foor: zie Kermis

Foort: De huidige Dokter Coenstraat heette vroeger Foortstraat. De betekenis is onduidelijk. Is het een verkorte vorm van "Belfo(o)rt", waarmee in de oude boeken de kerktoren wordt aangeduid? Wij denken van niet. In 1902 wordt het FOORstraat. Een paar jaar later, in 1905, wordt het de Pastorijstraat en in 1921 zal het Dokter Coenstraat worden, naar de eerder vermelde burgervader.

Fort 8:  bakstenen fort gebouwd tussen 1859 en 1865 als onderdeel van de fortengordel rond Antwerpen naar ontwerp van Henri Alexis Brialmont ter verdediging van een land dat in 1830 officieel onafhankelijk werd maar al zeer lang als België werd aangeduid. 


De bouw van de acht forten veroorzaakte heel wat commotie. Door de oprukkende industrie verloor het fort van Hoboken snel zijn militaire functie, maar het bleef tot in de jaren ‘70 van de 20ste eeuw toch militair domein. Toen kocht de gemeente het aan om het in 1983 opnieuw te verliezen aan tStad.
Belangrijk stuk erfgoed.

Fritz: zie Den Deuts

Fusee: zie Vuurwerk

Fusie: Sinds 1 januari 1983 bestaat Antwerpen uit 9 districten. Oorzaak van vele oprispingen.

Reacties

  1. Ik ben muzikant bij de Fietsende Fanfare KVC DE Zwaluw Eernegem en verzamel info - geschiedenis - foto's van Fietsfanfares. In onze contreien hebben er meerdere Velofanfares bestaan. Kan ik meer informatie krijgen aub over de Fanfare van de Veloclub van Hoboken? Kan ik fotomateriaal digitaal krijgen aub? Alle verzamelde info zou ik graag met bronvermelding gebruiken in mijn boekje over Bicycle Bands nationaal - internationaal. Duizendmaal dank, Geert Vanmaeckelberghe, geert.vanmb@skynet.be

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts