Berichten

Berichten uit december, 2016 weergeven

Nello en Patrasche op het witte doek*

Afbeelding
In 1872 schreef Marie-Louise de la Ramée haar Dog of Flanders na een bezoek aan Brussel en Antwerpen. Hoewel het verhaal over Vlaanderen en meer bepaald Antwerpen gaat, kende het bij ons geen weerklank. 
Het verhaal (voor de elfenzeventigste keer) Nello is een weeskind en wordt grootgebracht door zijn grootvader die verse melk van de boerderij naar de burgers in de stad vervoert. Ze wonen in een dorp nabij Antwerpen. Nello en Patrasche zijn een grote hulp voor de ouder en zieker wordende grootvader. Nello groeit niettemin op als een gelukkige jongen. Hij heeft een intense vriendschapsband met zijn hond en met het dochtertje van de molenaar. Bovendien blijkt Nello een begenadigd tekenaar te zijn. Tijdens zijn bezoeken aan de kathedraal van Antwerpen staat hij vol bewondering voor de schilderijen van Rubens. Op een dag neemt hij deel aan een tekenwedstrijd om zijn talent te tonen aan de wereld.
Maar de molenaar is niet echt opgetogen met de vriendschap tussen zijn dochter en Nello en p…

Victor zorgt voor een verkeersveilige schoolomgeving

Afbeelding
Verkeersmaatje Victor Veilig is een 81,3 cm hoge fluorescerend geelgroene pop die geplaatst wordt in de buurt van de Hobokense scholen. Met deze actie wil het districtsbestuur autobestuurders daar trager doen rijden.De eerste Victor Veilig werd overhandigd door districtsvoorzitter Kathelijne Toen en districtsraadslid Christel Schepers aan Ilse Dom, de directrice van lagere school Sint-Agnes.


Kathelijne Toen, districtsvoorzitter: “Dit is een voorstel van districtsraadslid Christel Schepers. Alle Hobokense basis- en kleuterscholen werden aangeschreven. Eén voor één bevestigden ze om deel te nemen aan deze actie omdat ze het een zeer geslaagd initiatief vinden.”


Tegelijk worden verkeersinfrastructurele aanpassingen gedaan. Tom De Boeck, districtsschepen voor publiek domein: “Schoolomgevingen werden ook al veiliger gemaakt door het plaatsen van verkeersdrempels, de inrichting van een wachtzone, een apart fietspad, de installatie van snelheidsinformatieborden of het plaatsen van paaltjes…

TORRA kleedt de koters.

Afbeelding
Straks lanceren Annelies Michiels en Kelly van Tongerloo, twee ondernemende dames uit Hoboken, hun eigen modelabel TORRA. Waarom TORRA? TORRA refereert aan het sterrenbeeld STIER van beide dames. Stieren zijn niet vrouwelijk en dus werd een vrouwelijke variant van het woord verzonnen. Ook de vorm en de kleur van het logo verwijzen naar de stier.


Maar er zit meer achter. Zowel Kelly als Annelies hebben een zoon met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Dat is geen ziekte, maar een ontwikkelingsstoornis. Iemand met ASS kan moeilijk 'prikkels' filteren, waardoor hij het in onze hectische maatschappij vaak moeilijk krijgt en zich af en toe gaat afzonderen. Zijn gedrag wordt door de 'normale' goegemeente niet echt begrepen en vaak geïnterpreteerd als onbeschoft. "De scherpe hoorns van de stier verwijzen naar de overmatige prikkeling die mensen met ASS ervaren", verduidelijkt Annelies.

Kelly: "TORRA is een commercieel label, maar wij ervaren vaak onbegrip en onder…

Nieuw Huis van het Kind

Afbeelding
Deze week opent een nieuw Huis van het Kind in Hoboken. De bezielers vieren dit met een buurtfeest voor jong en oud. Buurtbewoners maken er kennis met de locatie, het aanbod en de medewerkers. Daarnaast kunnen ouders er samen met hun kinderen genieten van hapjes en kinderanimatie.
Het Huis van het Kind Hoboken bevindt zich aan de Oudestraat 55, een locatie waar ook kinderopvang OKiDO Stekelbees 36 opvangplaatsen zal aanbieden. Op zaterdag 17 december om 14 uur opent schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud de locatie voor het nieuwe Huis van het Kind en OKiDO Stekelbees. Aansluitend start een feestje voor ouders en kinderen uit de buurt.
Schepen Fons Duchateau, bevoegd voor de Huizen van het Kind, is blij dat vanaf nu ook de gezinnen in Hoboken terechtkunnen in een Huis van het Kind. Ze kunnen er vragen stellen over kinderen en jongeren grootbrengen, ouders uit de buurt ontmoeten en kinderopvang vinden.
Dit Huis in Hoboken is het achtste Huis van het Kind in Antwerpen.
De Huizen v…

Woonzorgcentrum Lichtenberg heeft Belgisch primeur: Magisch Interactief Schilderij.

Afbeelding
De bewoners van woonzorgcentrum Residentie Lichtenberg kunnen vanaf nu een half jaar lang gebruikmaken van een Magisch Interactief Schilderij.
Dat 'schilderij' brengt aan de hand van opgeslagen informatie (profielen) van residenten, het verleden van de bewoners tot leven: familiefoto's, foto's van reizen en uitstappen, van werk en hobby's vormen het skelet van het profiel. Dat wordt verder gestoffeerd met videofragmenten van favoriete reeksen, muziek, enz. Met het Magisch Interactief Schilderij kan een bewoner samen met een familielid of een medewerker herinneringen aan vroeger ophalen: een ‘magisch’ moment voor veel van de bewoners.

Jean, één van de bewoners, volgde de persvoorstelling aanvankelijk met weinig aandacht, maar op de oude foto's van Hoboken en vooral van zichzelf met zijn familie, kwam onmiddellijk reactie. Jean komt uit Hoboken, woonde in de Aartselaarstraat, hij was lasser en heeft gewerkt op Cockerill.

We zien verder foto's van zijn reizen …

Kurk voortaan apart ingezameld

Afbeelding
Vanaf december 2016 wordt kurk apart gratis ingezameld in alle Antwerpse containerparken. De stad werkt hiervoor samen met twee sociale-economiebedrijven nl. vzw’s Katrinahof en De Vlaspit. De inzameling van kurk past in het beleid van de stad om meer kleine fracties uit de restafvalzak te halen.
De stad Antwerpen wil de afvalberg verkleinen door meer kleinere fracties uit de restafvalzak te halen. Zo werd eerder dit jaar ‘De Collectie’ gelanceerd om textiel in te zamelen. Vanaf december wordt ook kurk apart verzameld. In alle Antwerpse containerparken staat voortaan een afvalcontainer waar bezoekers kurk kunnen deponeren. Naast kurken stoppen worden ook tegels, onderzetters, placemats in kurk, enzovoort ingezameld. Het moet wel gaan om onbehandeld materiaal: de kurken voorwerpen mogen niet behandeld zijn met verf, vernis of olie.
Kurk vergaat niet gemakkelijk maar is wel eenvoudig te recycleren en te hergebruiken, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal. De stad Antwerpen werkt hiervoor …

Verkeersveiligheid Aartselaarstraat

Afbeelding
De voetpaden in het gedeelte van de Aartselaarstraat in Hoboken tussen de Windmolenstraat en de Gandhilaan worden heraangelegd. In functie van de verkeersveiligheid wordt het bestaande verkeersplateau verlegd en laat het district ook een rijbaankussen en een extra verkeersplateau plaatsen. Er komen bovendien meer parkeerplaatsen. De werken starten op 5 december. De eerste twee fases duren tot eind december 2016. De volgende fases starten eind januari 2017. Op het kruispunt van de Aartselaarstraat met de Windmolenstraat verlegt de aannemer het verkeersplateau een stukje naar de noordzijde van de straat om de verkeersveiligheid te verhogen.
Daaropvolgend wordt het voetpad vanaf de huisnummers 168 tot en met 208 heraangelegd. Ook de bestaande ‘chicane’ wordt aangepakt en de parkeerplaatsen verhuizen naar de overzijde. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen. 
Eind januari 2017 wordt gestart met de heraanleg van het voetpad vanaf huisnummer 195 tot en met 211. Op het kruispunt van de Aart…

Heropwaardering buurtpleintje Weerstandlaan

Afbeelding
Het buurtpleintje op een perceel naast basisschool De Schakel in de Weerstandlaan in Hoboken wordt vernieuwd. Naast de moestuin komen er een petanquebaan en klimparcours. De eerste fase van de werken is gestart op donderdag 1 december en duurt 2 tot 3 werkdagen. Basisschool De Schakel van het gemeenschapsonderwijs (GO!) gaf het perceel in de Weerstandlaan in bruikleen aan het district. De helft is al in gebruik als moestuin. Vzw Samenlevingsopbouw die al een tuinwerking heeft, heeft de aanleg en coördinatie daarvan op zich genomen. Ze zullen ook de buurt betrekken bij het bewerken van de tuin.
Op de andere helft laat het district een petanqueveldje aanleggen. Er komen ook 2 zitbanken. Tussen de bomen komt ten slotte een klimparcours voor kinderen.
Districtsvoorzitter Kathelijne Toen: “Hoewel Hoboken een groen district is, is er niet zoveel groen in Hoboken-Noord, we moeten daarom inzetten op wat er is. Dit buurtpleintje is een engagement naar jongeren, ouderen en buurtbewoners: zij k…