Berichten

Berichten uit oktober, 2016 weergeven

Hoboken geselecteerd voor Vlaams initiatief 'Terug in Omloop'

Afbeelding
‘Terug in Omloop’ is een initiatief van de Vlaamse overheid dat onderbenutte, verontreinigde terreinen opnieuw in omloop wil brengen door ze grondig te vernieuwen. Het terrein ‘Lageweg’ in Hoboken werd geselecteerd als één van de vijf pilootprojecten van ‘Terug in Omloop’. Door in vijf verschillende steden pilootprojecten te selecteren, wil de Vlaamse overheid een geïntegreerde stedelijke visie ontwikkelen om verontreinigde sites aan te pakken. ‘Terug in Omloop’ Vlaanderen selecteerde vijf onderbenutte, verontreinigde terreinen als pilootprojecten voor het initiatief ‘Terug in Omloop’. De vijf sites zullen integraal worden aangepakt om ze terug in omloop te brengen. Het achterliggende doel is om een visie te ontwikkelen die voor alle gelijkaardige gebieden kan dienen.
De ruimtelijke druk in Vlaanderen is groot. Daarom is het nodig te zoeken naar nieuwe manieren om de schaarse beschikbare ruimte optimaal in te zetten. Het terug in omloop brengen van onderbenutte en verontreinigde terre…

Bereikbaarheid stadsdiensten op 31 oktober en 1 november

Afbeelding
Op feestdag dinsdag 1 november (Allerheiligen) en brugdag maandag 31 oktober geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten. Op feestdagen zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten. Tijdens brugdagen zijn een aantal diensten geopend. Een brugdag is een verlofdag die aansluit op een bestaande feestdag. Zo zijn bv. de sportinstellingen op 31 oktober geopend volgens de normale openingsuren. Voor bepaalde overdekte zwembaden zijn er zelfs uitgebreidere openingsuren op maandag omwille van de herfstvakantie. De bezoekerscentra van Visit Antwerpen zijn zowel 31 oktober als 1 november open. De bibliotheken zijn maandag en dinsdag gesloten, evenals de stedelijke musea (die hun vaste sluitingsdag hebben op maandag). Verder zijn de stadsloketten zoals steeds gesloten op maandag. Ook op feestdag 1 november zijn ze dicht. Voor dringende zaken kan u wel steeds terecht op het e-loket.
Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagin…

Freaky Fort: Griezelen op Fort 8

Afbeelding
Op 29 oktober wordt het fort van Hoboken bijzonder freaky. Dan worden heksen, spoken, levende doden en andere enge creaturen er op u losgelaten. Voor de luttele prijs van 3 euro per persoon staat u oog in oogkas met Pietje de Dood.

Helemaal te gek wordt het als u ook zelf vestimentair aangepast aan de tocht deelneemt.
Het vertrekpunt is aan de Schansstraat 9 bij de hondenschool. De eerste groep vertrekt onder begeleiding om 19 uur.

Na de tocht kan u in het Café L'Armée Belge bij de fortgidsen bekomen van de emoties.
De organisatie van de tocht is in handen van KWB Moretusburg.
Laatste fase werken in Weerstandlaan

Afbeelding
Vandaag start de aannemer met het plaatsen van rijbaankussens in de Weerstandlaan in Hoboken ter hoogte van de supermarkt en het kruispunt met de Frieslandstraat. Dit is de laatste fase van de werken in de Weerstandlaan. De straat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer (rijrichting Hendriklei). In principe zijn de werken half november afgerond.

De voorbije maanden werd het fietspad in de Weerstandlaan heraangelegd in asfalt en werd er in een bijkomende strook voorzien zodat fietsers minder last hebben van dwarsgeparkeerde auto’s dicht tegen het fietspad. Ook het voetpad is vernieuwd. Aan de kruispunten werd de zichtbaarheid verbeterd en werd er in meer groen voorzien.

Nu worden er rijbaankussens geplaatst ter hoogte van de supermarkt en het kruispunt met de Frieslandstraat. Districtsschepen voor publiek domein Tom De Boeck: “Al deze ingrepen moeten de veiligheid voor de voetgangers, fietsers en schoolgaande jeugd sterk verbeteren. De straat wordt smaller en wordt zone 30. De fietsers heb…

Cursisten Toekomstonderwijs op uitwisseling naar Dublin

Afbeelding
Drie cursisten van cvo Toekomstonderwijs in Hoboken reizen van 24 tot 28 oktober naar Dublin om te experimenteren met zelfsturend leren. Tijdens de uitwisseling, die kadert in een Europees project tegen schooluitval, leren de deelnemers werken met de Big Question-methode. Is ouderdom een ziekte? Waar komt armoede vandaan? Wat is cultuur? Dit zijn allemaal grote vragen uit de ‘Big Question’ databank die de nieuwsgierigheid van jongeren wil prikkelen. Cursisten Sara (20), Britt (19) en Serena (18) zijn alvast erg benieuwd. ‘Ik heb zelf altijd veel grote vragen en vind het interessant om te kijken hoe de andere deelnemers daarmee omgaan’, zegt Serena.

De Big Question-databank is geïnspireerd op het werk van professor Sugata Mitra rond Self organised learning environments (SOLEs) waar jongeren de controle over hun leerproces in handen nemen door het gebruik van het internet. De nadruk ligt op het stimuleren van de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de jongeren door hen zelf de leiding …

VRIJWILLIGER GEZOCHT (M/V)

Afbeelding
Op donderdag 12 januari 2017 organiseert het district Hoboken in samenwerking met het servicepunt vrijwilligers van de Stad Antwerpen voor de eerste keer een vrijwilligersbeurs in het Gravenhof aan de Louisalei 7. De beurs gaat door tussen 15 en 18 uur.

Verenigingen uit Hoboken stellen hun werking voor en bieden vrijwilligerswerk aan, aan de hand van vacatures. Elke deelnemende vereniging krijgt een plek voor een infostand.

Bezoekers kunnen ook deelnemen aan een speeddating per sector. Vrijwilligers actief in bijvoorbeeld de zorgsector, gaan kort in gesprek met bezoekers. Je kan als organisatie kiezen of je hieraan wenst deel te nemen.

Deelnemen aan de beurs is gratis.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Geert Hauquier
Stad Antwerpen – Samen Leven, Wonen en Wijken, Servicepunt vrijwilligers
Tel: 03 292 23 15
vrijwilligers@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be