Van A tot Zwaantje: een eigenzinnig ABC over Hoboken - 3

C

Cafés: waren destijds talrijk aanwezig in Hoboken. In 1940, juist voor de oorlog, telde Hoboken 250 cafés. In 1960 waren er nog slechts 120. En het blijft bergaf gaan. Het gaat duidelijk slecht met onze dorst.

Calypso: nymf die de Griekse held Odysseus 7 jaar gevangen hield op haar eiland. Hier geen nymf maar een café op Moretusburg even voorbij de vroegere Congoboot aan de Kapelstraat. In vroegere tijden hielden café's de mannen weg van het thuisfront, geen zeven jaar weliswaar, maar lang genoeg om de pree er voor een goed stuk door te jagen. Naar verluidt is dat de reden dat zoveel vrouwen zélf café gingen houden. "Zo kan manlief aan de eigen toog zijn centen opdoen", zal menige echtgenote gedacht hebben.

Cambrai: Kamerijk. Stad in Frankrijk. Zetel van het bisdom waaronder kerkelijk Hoboken in de middeleeuwen ressorteerde. Zie verder Lietardus.

Cameo: cinema aan de Antwerpsesteenweg bij de Zwaantjes. Verdwenen.

Caron (Joseph) (1774-1848): Maire van Hoboken in de Franse periode van 1809 tot 1815. Opvolger van Joseph Van Ertborn, maire van 1807 tot 1809. In de Hollandse tijd werd hij burgemeester (1815-1830).

Casa Louisa: Gravenhof, het huis van Louise van den Abeele, dochter van Louis van den Abeele. Ook van Emile de Harven, echtgenoot van Louise. Hij was o.m. wolmakelaar te Antwerpen. In hun kennissenkring heel wat cultureel volk: schilders, beeldhouwers, musici. Voorlopend locatieproject van het cultuurcentrum van Hoboken.

Casino: feestzaal aan de Kapelstraat. Later werd het Volkshuis er ondergebracht.


Charlotta Finck: echtgenote van landmeter François Groenen die al de huizen aan de Nijverheidsstraat bezat. Op vraag van de heer Groenen wordt de naam van de straat in april 1912 veranderd naar Charlotta Finckstraat. Zie Moretusburg.

Cinema: Er waren verschillende cinema's in Hoboken. De volkse cinema Moderne aan de Elststraat, de Géant tegenover de kerk, de Agora aan de Kioskplaats, de Roxy tegenover de Kapelstraat en de Cameo. Cinema Agora deed als laatste de deuren dicht.

Cockerillhof : Dit is geen kasteeltje, geen hof van plaisance. Het is de woning voor de directeur van Cockerill aan de bareel. Het huis werd onlangs gerestaureerd en kreeg daarbij een nieuwbouw naast zich en een nutskast. Deze vinden wij minder geslaagd.


Cockerill Yards: DE pijler bij uitstek van de Hobokense industrie. Meer dan 100 jaar bracht de Cockerill brood op de plank van menige Hobokense familie, maar ging samen met Hoboken 'van de plank' in 1982. Cockerill failliet, Hoboken bij Antwerpen en dus failliet. Woorden van oud-burgervader Victor De Bruyne bleken profetisch: "Hoboken is Cockerill en Cockerill is Hoboken.

De scheepswerf startte in Antwerpen maar daar waren er te weinig mogelijkheden om uit te breiden. Vanaf 1873 vestigt de werf zich in Hoboken op gronden gekocht van Moretus en gaat van start als afdeling van Cockerill-Seraing. In 1874 werkten er 600 mensen. Tussen 1881 en 1883 werd het eerste droogdok gebouwd.

In het kielzog van de scheepsbouwer volgden vele andere bedrijven. In een kwarteeuw tijd evolueerde Hoboken van plattelands- naar industriegemeente. Vandaag moeten we dan weer eerder van een residentiële gemeente spreken.

Tijdens de crisis van de jaren 30 van vorige eeuw bleef de werf overeind met 28 arbeiders. Bij het faillissement in 1982 stonden ca 2700 mensen op straat.


Commandant Van Laethem: Adolphe Emile Léon Van Laethem werd in Brussel geboren op 28 maart 1877. Voorlopig weten we maar weinig van hem. Hij was de zoon van luitenant-generaal Adolphe Ernest Van Laethem, commandeur in de Orde van Leopold en nazaat van strijders van 1830. Commandant Van Laethem, kapitein van het 8e linieregiment, viel in de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog aan de IJzer bij de brug van Tervate op 22 oktober 1914. Hij werd opgegeven als 'vermist'. Er is dus geen graf bekend. Hij woonde op dat ogenblik in de Polderstraat op het nr. 21 (nu Berkenrodelei).

Commandant Van Laethem
Commandant Weyns: Even onfortuinlijk als Van Laethem, want ook hij was bij de eerste slachtoffers van de oorlog, maar over hem zijn we beter geïnformeerd. Frans Edmond Weyns werd geboren te Tisselt op 8 oktober 1874. De bakkerszoon zocht een carrière in het leger en haalde de graad van kapitein-commandant. Weyns werd commandant in het fort van Breendonk, een pantserfort van de buitenlinie. Hij trouwde en vestigde zich in 1910 in Hoboken. aan de Polderstraat nr. 61. Het gezin kreeg vier kinderen. De oudste zoon, Ernest stierf in 1912. De jongste zoon heeft zijn vader nooit gekend. Hij werd geboren op 21 maart 1915. Weyns kwam om het leven bij de beschieting van de stad op 8 oktober 1914. Zijn graf bevindt zich te Mechelen.

Congoboot: café van wijlen Maria Klepper aan de Kapelstraat nabij de Zaat. Vereeuwigd in De Inwijkeling.

Coöperatief: creatie van de kameraden, Aldi avant la lettre. Toen de Coöp failliet ging, haalden heel wat kameraden en gezellinnen opgelucht adem: eindelijk kon er eetbaar brood op de plank gebracht worden. Winkel in het Dorp.

Cop (Jacques): pottenbakker, gevestigd achteraan in de Kapelstraat, op Moretusburg. De pottenbakkerij was bereikbaar via het Copstraatje.

W. Vandersteen, Robert en Bertrand: De stakingbreker
Cop (Jozef): Eveneens pottenbakker. Hij is van 1882 tot 1885 de derde burgemeester van Hoboken en komt uit de Katholieke Partij.

Cultuur: Het is soms moeilijk.

Cultuurcentrum
: Het was niet gemakkelijk om het te krijgen. Zie Gravenhof.

Cultuurprijs: Terug van weggeweest. Tenminste dat hopen wij, want het is soms moeilijk. Wie wint voor 2016 de prijs? Nomineer tijdig uw kandidaat en vergeet ons vooral niet te vertellen waarom u dat doet.

Cultuurraad: Adviesorgaan voor culturele materies. Brengt in principe advies uit op vraag van de lokale overheid. Dat gebeurt slechts uiterst zelden en dus gebruikt de raad zijn adviesrecht. U bent niet helemaal mee? We begrijpen het. Maar niemand zei dat het gemakkelijk zou zijn.
Voor een dergelijk spontaan advies kan iedereen een aanzet geven. De adviezen kan u lezen op deze link.

Cultuurschepen: Correcter is de meervoudsvorm cultuurschepenen. Want we hebben er twee: één voor het bovenlokale beleid, en één voor het lokale niveau. Precies wat u zegt: het is soms moeilijk.


Curie: Niet te verwarren met Romeinse Curie (Curia Romana), currie of curry.
De straat werd genoemd naar twee scheikundigen. Marie Sklodowska (1867 - 1934) was een Poolse scheikundige die als eerste radioactiviteit onderzocht. In 1896 huwde ze met Pierre Curie. Ze ontdekten de radioactieve elementen polonium (genoemd naar het geboorteland van Marie) en radium. Haar onderzoek betekende niet alleen het ontstaan van een nieuwe wetenschap, maar ook een radicale verandering in de wijze waarop de wereld dacht over energie. De ontdekking van radioactiviteit resulteerde ook in heel wat concrete toepassingen zoals in de geneeskunde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog reed Marie, samen met haar oudste dochter Irène, met een röntgenapparaat langs het oorlogsfront. Marie Curie Was de eerste vrouw die in 1903 een Nobelprijs kreeg en is de enige vrouw met twee Nobelprijzen. De tweede ontving ze in 1911.
Marie overleed in 1934 in het Franse sanatorium Sancellemoz aan leukemie, vrijwel zeker ontstaan doordat zij door haar werk aan een enorme stralingsdosis was blootgesteld.
Een jaar na haar dood ontving haar oudste dochter Irène Joliot-Curie (1897-1956) eveneens de Nobelprijs voor scheikunde.

Reacties

Populaire posts