Stedelijk Onderwijs koopt 8 CNG-voertuigen aan

Stedelijk Onderwijs Antwerpen investeert al jaren in energievriendelijke maatregelen. Onlangs nam de organisatie acht nieuwe bedrijfsvoertuigen op aardgas in dienst. Hiermee zet het Stedelijk Onderwijs een belangrijke stap naar een groener wagenpark. Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde zowel de aankoop van de voertuigen als de plaatsing van een vulstation.


Een aantal voertuigen uit het wagenpark was aan vervanging toe. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot werd gekozen voor de aankoop van 8 CNG-voertuigen. ‘CNG’ staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG: een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie.

“Stedelijk Onderwijs heeft als onderwijsvertrekker met 116 scholen, academies en centra verspreid over 178 locaties in Antwerpen een belangrijke voorbeeldfunctie” zegt Karl Cools, directeur Patrimonium van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. “We willen proper rijden en tegelijk besparen op energiekosten. Zo kunnen we onze ervaringen ook delen met onze leerlingen, leerkrachten en medewerkers. Deze aankoop is slechts de start van een volledige verduurzaming van ons wagenpark" aldus Cools. 

Nieuw CNG-vulstation
Deze aankoop is tot stand gekomen in samenwerking met de netwerkbeheerder Eandis. Eandis fungeerde als aankoopcentrale voor de aankoop van de voertuigen. Ook voor het voorlopig beperkte aantal publieke tankstations bood Eandis een oplossing. Er werd alvast één kleinschalige privé-CNG-vulstation gebouwd op de site van de technische dienst van het Stedelijk Onderwijs. Het gaat om zogeheten ‘slowfill’-stations, die aangesloten zijn op het gewone aardgasnet. Daarmee kan een voertuig op vier uur tijd worden volgetankt. De bouw van de vulstations wordt ondersteund door Eandis.

Eandis overhandigt symbolisch de sleutels van de 8 nieuwe wagens aan Karl Cools, directeur Patrimonium van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.  

Samen naar duurzame mobiliteit
In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Al die voertuigen samen zijn elk jaar goed voor 56,4 miljard kilometer rijden en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Om de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof zo veel mogelijk te reduceren, moet worden gezocht naar duurzame alternatieven.
Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer wagenpark, is de vervanging van voertuigen op benzine en diesel door elektrische voertuigen of voertuigen op samengeperst aardgas.

Eandis gelooft sterk in duurzame mobiliteit en wil onder meer de lokale besturen op haar werkgebied daarin aanmoedigen en ondersteunen. Eandis biedt de lokale besturen hulp bij studies rond mobiliteit en wagenparken, organiseert gezamenlijke aankooptrajecten voor voertuigen en plaatst oplaadinfrastructuur en vulstations.

Reacties

Populaire posts