Volgende fase in werken Hendriklei

In de Hendriklei werkt Aquafin volop aan de aanleg van een nieuwe rioolcollector. De districten Antwerpen en Hoboken grijpen deze kans aan om de straat opnieuw aan te leggen. Er komen veilige fietspaden en verkeersremmende maatregelen. Een smaller straatprofiel, verkeersplateaus aan de zijstraten en een asverschuiving zullen de snelheid afremmen.


Op dit moment werkt de aannemer nog op het kruispunt met de Lageweg en de Emiel Vloorsstraat. Dit kruispunt is nu gedeeltelijk opengesteld voor éénrichtingsverkeer. Aangezien hier een verkeersdrempel wordt gemaakt, zal het kruispunt eind januari opnieuw afgesloten worden. Begin februari is het kruispunt klaar en wordt het opengesteld voor verkeer.

Vanaf dinsdag 6 januari start een nieuwe fase in de werken aan de Hendriklei. Er wordt een riolering gelegd tussen het kruispunt met de Lageweg tot net voor de Maurits Sabbelaan nr. 7. De werken aan het deel tussen de Lageweg tot voor de Maurits Sabbelaan duren tot midden maart. De volledige Hendriklei is in het najaar 2015 afgewerkt. Slechte weersomstandigheden kunnen de werken vertragen.

Reacties

Populaire posts