Historische sprokkels: Rond de kiosk

Midden in het dorp, het centrum van Hoboken, stond vroeger een muziekkiosk. Het was een prachtig smeedijzeren exemplaar afkomstig van de  wereldtentoonstelling te Antwerpen in 1894. Na afloop van de tentoonstelling kocht Hoboken ze aan voor 2500 frank.
Wellicht zullen niet alleen esthetische of culturele motieven meegespeeld hebben bij de plaatsing.  Het was immers de periode dat elke politieke partij die zichzelf respecteerde een zangkring, een toneelkring en zo mogelijke een fanfare op de been bracht, tot verheffing van het volk, en vooral tot werving van kiezers.


In 1845 werd de neutrale fanfare Sint Cecilia geboren. De meeste muzikanten waren van liberale pluimage  en na enige tijd scheurden de katholieken zich ervan af. In 1869 werd o.l.v. Jules Pauwels de zangkring De Scheldezonen gesticht. Vanaf dat ogenblik werd Sint Cecilia uitgesproken liberaal. In 1870 werd de zangkring omgevormd tot fanfare.  


In 1904 werd binnen de Hobokense afdeling van de Belgische Werkliedenpartij Morgenrood gesticht.
Daarnaast waren er tal van fanfares en harmonieën die niet politiek gebonden waren, zoals bijvoorbeeld de Hobsorvrienden.
  

Van de 'politieke' fanfares bestaat vandaag enkel die van de Scheldezonen nog. Zij werd lang geleden al omgevormd tot harmonie en speelt niet meer op kiosken. Die van Hoboken verdween trouwens in 1951. Alleen de straatnaam bleef bewaard.

Vera Caremans

Reacties

Populaire posts