Stroomonderbrekingen voor Hoboken deze winter?

Elia, de beheerder van het stroomvervoernet heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat automatisch kan worden geactiveerd in geval van incident op het netwerk of manueel in geval van schaarste. In ieder geval heeft zo’n afschakelprocedure als doel een groot onevenwicht van het netwerk te vermijden dat een algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading van het land zou kunnen veroorzaken.


In geval van tekort, zou een dergelijk afschakelplan enkel toegepast worden door de regering bij extreme nood en indien alle andere maatregelen ter vermindering van het verbruik niet voldoen.

Dit betekent dat de regering op de vooravond van een eventueel tekort zou kunnen beslissen welke gebieden zonder stroom zullen worden gezet tijdens de verbruiksspitsuren teneinde een algemene black-out te vermijden. In een dergelijke toestand zouden de prioritaire gebruikers (ziekenhuizen, nooddiensten, …) verder bevoorraad worden, zelfs als ze zich in een afgeschakelde zone bevinden. De stroomonderbrekingen zouden sowieso maar enkele uren op het einde van de dag plaatsvinden.

Hoboken behoort tot de weinige gelukkigen die deze winter niet zonder stroom zullen vallen. Dit omdat we over geen afschakelbare cabines beschikken.

Reacties

Populaire berichten van deze blog

Vergeet uw reispas en kids-ID niet!

Weinig jonge sollicitanten op jobbeurs

Foto: feestelijke opening kiosk

Kioskplaats krijgt terug kiosk

Dieter Von Deurne & The Politics

Historische sprokkels: kijk op Moretusburg

Historische sprokkels: De Kermis van Hoboken van 1559

90ste editie van de 1 Mei-prijs in Hoboken

Studio 28: Jungle Edition

Nieuwe dansschool voor kinderen