Hobooksche Verhalen 1914 - 1918: Familie Driesen gevlucht voor de gruweldaden van het Duitse leger

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 kwam er een grote vluchtelingenstroom op gang, richting buitenland. Dat was een gevolg van de naderende gevechten en de berichten over de gruweldaden van het Duitse leger op verschillende plaatsen in het land.
In korte tijd belandden deze vluchtelingen in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Groot Brittannië.
In Groot-Brittannië kwamen, vooral na de val van Antwerpen en tot aan de val van Oostende, duizenden vluchtelingen aan in ondermeer Tilbury en vooral Folkstone, waar ze opgevangen werden door het in spoed opgerichte eerste vluchtelingencomité. Later werden ze met treinen naar Londen gevoerd.

Familie Driesen in 1898

Joannes Franciscus Driesen, geboren te Antwerpen op  30 januari 1865, was gehuwd met Josephina Mennes, geboren te Hoboken op 3 augustus 1863. De familie Driesen woonde in de Broekstraat (huidige Berkenrodelei) in Hoboken.
Hun kinderen Jan en Frans werden opgeroepen om hun vaderland te verdedigen. De eerste was  bij de 7de Linie, de tweede  bij de Pontonniers (Genie-kazerne Sint-Anna).
Vader en moeder waren op de vlucht geslagen omdat het Duitse Leger Antwerpen ging aanvallen. Zij vluchtten naar de 'Koekenstad'. Aan de Scheldekaaien zagen ze hoe de genietroepen bezig waren met het leggen van de pontons over de Schelde.
Vader Jan Driesen vroeg aan een van de pontonniers of hun zoon Frans bij hen was. Het antwoord was positief.

Toen Frans zijn ouders zag,  kroop hij onder de poten van een paard door  naar zijn ouders toe. Hij nam hen mee naar Hangar 1, die diende voor de vluchtelingen richting Holland. Hij vroeg aan de dienstoverste van de pontonbrug of hij zijn vader en moeder eerst mocht laten overgaan. De dienstoverste gaf toelating.
Waarschijnlijk zijn ze via de linkeroever te voet naar Hulst vertrokken. Daar aangekomen stonden veel Antwerpenaren op de Marktplaats.  Ze ontmoetten daar ook de verloofde van hun zoon Frans, Elisa Dussen en haar ouders Felix Dussen en Joanna Joacim.
Frans moest nadat hij de pontons mee had gelegd naar zijn kazerne terugkeren. Kort daarop kregen ze bevel om terug naar Antwerpen te gaan. Door omstandigheden is hij dan op een trein geraakt richting Sint-Niklaas en verder tot Terneuzen om uiteindelijk te belanden in Hulst. En zo stond Frans ineens voor de Poort van Hulst die gesloten was. Door de tralies heen zag hij zijn verloofde haar ouders en zijn ouders staan.
Als soldaat in uniform mocht hij het stadje niet binnen. Dat was vlug verholpen.
Eenmaal binnen het vestingstadje groette  hij zijn ouders en toekomstige schoonouders. Zij keken natuurlijk verwonderd en er werd duchtig gekust.
Zijn ouders en zijn toekomstige schoonouders gingen naar Amsterdam. Zij werden daar in het bevolkingsregister ingeschreven op 8 december 1914, en enkele maanden later namelijk op 26 mei 1915 vluchtten  zij naar Engeland.
Zij woonden op verschillende adressen o.a.Thornton Road 438, Bradford.
Na de oorlog keerden ze terug naar Hoboken, begin 1919. Zijn schoonouders keerden in 1917 al terug.

Vluchtelingsregister van Londen

Vluchtelingsregisters van Amsterdam

Bronnen:
A.r.a. Central Register of Belgian Refugees, Bernard Symoens, 2008, Publ.4691
Inventaris nr.420 nr.239.
Stadsarchief Amsterdam, vluchtelingenregister 1914-1918.
Huwelijksbijlagen Frans Driesen x Elisa Dussen, 1916, Papendrecht.
Familiearchief Johnny Driesen

Johnny Driesen

Reacties

Populaire posts