Hobooksche Verhalen 1914 - 1918: 11 september 1914

Jan Mariën ofte Jan de garde

Procesverbaal van 11 september 1914, opgemaakt door 1ste brigadier veldwachter Mariën Jan,

Heden morgend heb ik vernomen van I. Maria, oud 30 jaar, werkvrouw wonende te Niel, landbouwstraat nr.XX, welke mij de volgende verklaring deed:
Verleden nacht hebben in het huis van een Duitscher, welk het land heeft moeten verlaten, wiens huis ik bewaak, enkele onderofficieren meen ik, komen logeeren.
Tegen mijne goesting hebben ze mij vast gegrepen en met mij met geweld met hun doen "dansen",  dan hebben zij mij in mijne kamer op gesloten tot heden morgend. Toen ik beneden kwam heb ik vastgesteld dat er verschillende voorwerpen ontvreemd waren, een regalteur, een ronde hang horlogie, een overjas, een lamp, een vrouwen pelerin, keukenbaskul enz..
Uit het door ons gedane onderzoek heb ik bevonden dat, V. Maria Rosalia , vrouw van E. Frans bovengemelde voorwerpen zou gekregen hebben van soldaten.
Ik heb haar des aangaande  gehoord en bekend die voorwerpen inderdaad gekregen te hebben van soldaten, en de zelve te hebben weg geborgen in het kot van een gebuur waar ik ze heb aangeslagen ter beschikking van het gerecht.
Hier bijgevoeg eenen staat van inlichtingen en de bekentenissen der soldaten door haar aangeduid.

Uit het gemeentearchief van Hoboken.
Research: Johnny Driesen

Reacties

Populaire posts