Historische sprokkels: Het graf van Florent Van Ertborn

Florent van Ertborn op 20-jarige leeftijd
 (portret door Jean-Baptiste Greuze) 

Aan de noorderdwarsbeuk van de Onze Lieve Vrouwkerk te Hoboken, bevindt zich de familiekelder van de familie Van Ertborn. Hier ligt ook Florent van Ertborn, burgemeester van Antwerpen in de Nederlandse tijd van 1817 tot 1828.

Hij was één van de belangrijkste burgemeesters van de stad. Hij zorgde voor  economische bloei aan het begin van de 19de eeuw. Hij liet immers de haven uitbreiden en saneerde de Antwerpse financiën.
Ook was hij grondlegger van het Stedelijk Onderwijs en stichter van een Nederlandse bibliotheek. Onder zijn burgemeesterschap werd het Nederlands de bestuurstaal van de stad . 

In 1828 werd hij gouverneur van de Nederlandse provincie Utrecht.  Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 wilde Antwerpen hem terug als burgemeester.  Maar Van Ertborn, uitgesproken Orangist, wilde geen partij kiezen tegen de Nederlandse koning en bedankte voor de eer.


De man was tevens een verwoed kunstverzamelaar.  Zijn verzameling van 115 werken wees hij in 1832 bij testament toe aan het museum van de Academie. Zijn legaat werd de basis van de collectie Vlaamse Primitieven van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.


Wapenschild Van Ertborn


Bij zijn overlijden op 28 augustus 1840 verbleef Van Ertborn in Den Haag. Hij zou echter 
zijn laatste rustplaats vinden in de familiegrafkelder  in Hoboken bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een oudere tak van de familie bezat hier tussen 1779 en 1808 het Hof van Brabant. 

V. Caremans

Grafsteen bij de kerk van Hoboken


Reacties

Populaire posts