Hobooksche Verhalen 1914 - 1918: 14 januari 1915


Procesverbaal van 14 januari 1915, opgemaakt door Jozef Hergaden politieagent te Hoboken

H. Maria Carolina geboren te Ligny (Namen) 5 juni 1872  tapster  van beroep.
Ze had een herberg in de Nieuwstraat 104 te Hoboken.

Willems Willem hebben van onzen politieagent Hergaden Jozef het volgende verslag ontvangen:
Den" 12de  januari om 9 uur 45 'savonds heb ik vastgesteld dat H. Maria Carolina, hare herberg nog open was  voor het publiek. Elf personen waaronder 5 Duitsche soldaten waren er nog binnen nietegenstaande het besluit van den Heer Burgemeester dezer gemeente, bevelende dat de herbergen om 8 ure moeten gesloten zijn.

De betichte H. Maria Carolina zich door den verslaggever desaangaande ondervraagd en de feiten bekend ten haren laste gelegd.
                                           
Waarvan den Januari 1915

De Politie Kommissaris

Uit het gemeentearchief van Hoboken.
Research: Johnny Driesen

Reacties

  1. De Nieuwstraat liep van de Polderstraat (nu Berkenrodelei) naar het ziekenhuis. Het is de huidige Commandant Weynsstraat. De naam dateert van 1900 en bleef in gebruik tot 1921. Toen kreeg ze haar huidige naam. François Weyns woonde met vrouw en kinderen in Hoboken maar was commandant van het fort Breendonk. Hij stierf bij de beschieting van de Vesting Antwerpen op 8 oktober 1914.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts