Gidsenwerking Fort 8 zoekt...

Om van elk fortbezoek iets bijzonders te maken, zijn de gidsen op zoek naar foto's en voorwerpen die verband houden met de militaire en oorlogsgeschiedenis van ons land: foto's van militairen, medailles, militieboekjes, vuurkaarten, uniformen en gebruiksvoorwerpen, militaria allerhande. Maar ook rantsoenbonnen, documenten van voedselbedelingen, pamfletten, affiches, brieven, dagboeken zijn zeer gezocht. Zo kunnen wij steeds nieuwe artefacten en memorabilia tonen in dit prachtige kader.Schenking of bruikleen? Even welkom! Voor bruiklenen wordt geen termijn gehanteerd. Ze worden op eenvoudig verzoek onmiddellijk terugbezorgd.
Uw materiaal is veilig bij ons. Bruiklenen blijven niet achter in het fort, maar worden steeds met zorg meegenomen. Origineel fotomateriaal en documenten kunnen gedigitaliseerd worden.
Onze tafelkasten zijn afsluitbaar. Onze suppoosten zijn alert.

Als u denkt over foto's of materiaal te beschikken nuttig voor onze werking, neem dan contact op met ons via fortgidsen@outlook.com of telefonisch op 0495 27 05 19.

Reacties

Populaire berichten van deze blog

Nello en Patrasche vatten TORRA bij de horens...

Van A tot Zwaantje - een eigenzinnig ABC over Hoboken - 2

Hoboken gaat door het groene lint: wandelen langs gebouwen en monumenten op 10 september

Historische sprokkels: Rond de kiosk

Historische sprokkels: kijk op Moretusburg

Rioleringswerken Schoonselhoflei, Sint-Bernardsesteenweg onderbroken

Traditie troef in Hoboken: het jaarmarktweekend komt eraan

Nieuw: Bar 24 aan terminus Schoonselhof

Jaarmarkt BBQ

Van A tot Zwaantje: een eigenzinnig ABC over Hoboken - 1