Gidsenwerking Fort 8 zoekt...

Om van elk fortbezoek iets bijzonders te maken, zijn de gidsen op zoek naar foto's en voorwerpen die verband houden met de militaire en oorlogsgeschiedenis van ons land: foto's van militairen, medailles, militieboekjes, vuurkaarten, uniformen en gebruiksvoorwerpen, militaria allerhande. Maar ook rantsoenbonnen, documenten van voedselbedelingen, pamfletten, affiches, brieven, dagboeken zijn zeer gezocht. Zo kunnen wij steeds nieuwe artefacten en memorabilia tonen in dit prachtige kader.Schenking of bruikleen? Even welkom! Voor bruiklenen wordt geen termijn gehanteerd. Ze worden op eenvoudig verzoek onmiddellijk terugbezorgd.
Uw materiaal is veilig bij ons. Bruiklenen blijven niet achter in het fort, maar worden steeds met zorg meegenomen. Origineel fotomateriaal en documenten kunnen gedigitaliseerd worden.
Onze tafelkasten zijn afsluitbaar. Onze suppoosten zijn alert.

Als u denkt over foto's of materiaal te beschikken nuttig voor onze werking, neem dan contact op met ons via fortgidsen@outlook.com of telefonisch op 0495 27 05 19.

Reacties

Populaire berichten van deze blog

Vergeet uw reispas en kids-ID niet!

Weinig jonge sollicitanten op jobbeurs

Foto: feestelijke opening kiosk

Kioskplaats krijgt terug kiosk

Dieter Von Deurne & The Politics

Historische sprokkels: kijk op Moretusburg

Historische sprokkels: De Kermis van Hoboken van 1559

90ste editie van de 1 Mei-prijs in Hoboken

Studio 28: Jungle Edition

Nieuwe dansschool voor kinderen