Van A tot Zwaantje: een eigenzinnig ABC over Hoboken - 7

G
Galg: Stond  aan de rand van de gemeente op de Grote Heide bij de Hollebeek, in het verlengde van de huidige Aartselaarstraat. Het oude gezegde dat iemand naar de Hobooksche Heyde verwenst, krijgt een wat lugubere bijklank.

Galloways: vergelijkbaar met Goudklompjes wat betreft hun functie. Ook door Natuurpunt geïntroduceerd. Rund.

Ganzendries: dreef van de Hertog van Ursel. Deze begon aan de Berkenrodelei en liep in westelijke richting. Vanaf de spoorweg liep de weg ongeveer gelijk met de huidige Karel du Boislaan. De naam komt voor het eerst voor in 1834 nadat Albert Morertus de dreef heeft gekocht. De naam werd gerecupereerd als straatnaam voor de nieuwe wijk Groen Zuid.

Géant: een van de cinema's in ''t dorp. De Géant  (in Hoboken 'de Jean' genoemd) was gelegen tegenover de kerk en verdween in 1970.


Gemeente: Tot 31 december 1982. Tussen 1830 en 1983 had het onafhankelijke Hoboken 10 eigen burgervaders. En we moeten eerlijk zijn, het was in die dagen ook niet al rozengeur en maneschijn, evenmin als het nu enkel kommer en kwel is.

Gemeentehuis : administratief hart van de gemeente. Het eerste stond vlak in het midden van het dorpsplein. Toen het te klein werd verscheen in 1891 een nieuw exemplaar tussen Lelieplaats en Kioskplaats. Na aankoop van kasteel Sorghvliedt in 1937 werd het 18de-eeuwse kasteel het nieuwe gemeentehuis van Hoboken en het 19de-eeuwse gebouw, het Oud-Gemeentehuis, kreeg de functie van politiekantoor. Toen het politiekantoor verhuisde naar het Gravenhof, sprak de Hobokenaar over het Oud-politiebureel.Gier : zie aal, beer, stront…

Goudklompjes: houden de Hobokense polder en nog wat groene zones schoon.

Graaf: schol


Gracilis: Vereniging van aquariumliefhebbers, opgericht in 1948. Zij hebben een lokaal in tDorp.

Graspolderlaan: straat in de polder waar Galloways niets te zoeken hebben.

Gravenhof:  1. Café in tDorp tegenover de kerk. Hier zwaaide Frans Van den Wyngaert, bij de Hobokenaar bekend als Sooi te Vere, de plak. Sooi was een stevige jongen van meer dan 150 kilo. Lastige klanten greep hij vast bij de oren en om ze vervolgens aan de deur te zetten.


2. Ook de woning van de familie d'Harven-Van den Abeele werd Gravenhof genoemd. Het ‘kasteeltje’ dat wij nu aanduiden met die naam heeft niets met die familie te maken, maar werd gebouwd als directeurswoning voor de Metallurgie in 1897. Nu is hier een cultuur- en jeugdcentrum in ondergebracht. Zie ook Casa Louisa.

Grens: Eindpunt van tram 12 indertijd. Wie van het centrum van Hoboken naar Deurne moest, nam tram 4 tot aan de Grens en stapte over op tram 12. De Grens lag aan de Julius De Geyterstraat op het Kiel, dat nooit bij Hoboken heeft gehoord, maar ook voor Antwerpen steeds een vreemde eend in de bijt is geweest.

Groen Zuid: Nieuwe wijk op de plaats waar vroeger Bell Telephone was gevestigd. Later werd dit Scanfil. Ligt ten zuiden van Nieuw Zuid dat dan weer ten westen van 'het' Zuid ligt. Een mens zou met dit alles het noorden verliezen.

Grotebaan: De Grote baan moest een grote en brede verbindingsweg worden tussen de Kapelstraat en de Sint-Bernardsesteenweg. Aan de andere kant van de Kapelstraat moest er aansluiting komen op de Antwerpse kaaien. Het bleef bij plannen. De baan kwam er niet maar de naam was al gegeven. Het resultaat is wat potsierlijk.

Grote Heide: gebied ten oosten van de Oudestraat en Lage Weg. Het gebied werd ook "woestijn" genoemd, wat wijst op het onherbergzame karakter ervan.


Tip: Al de vorige afleveringen kan u hier vinden.  

Reacties

Populaire posts