De nieuwe Krugerbrug


Om de oude Krugerbrug over de spoorweg Antwerpen-Puurs, die Hoboken-centrum verbindt met de Hobokense Polder, te vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, is de stad samen met Infrabel op zoek naar een ontwerpteam. Deze week zijn de ontwerpvoorstellen ingediend. Hieruit kiest de stad een ontwerpteam dat het voorstel voor de brug en de omgeving verder zal uitwerken tot een definitief plan. Ook de buurt en de fietsers op en rond de bestaande Krugerbrug, kunnen hun mening over de vijf voorstellen geven.Met deze nieuwe fiets- en voetgangersbrug maakt de stad een comfortabele en veilige verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 (Boom – Antwerpen) en de Districtenroute. Het moet een brug worden op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de comfort- en kwaliteitseisen voor moderne fietsroutes. Verder moet het ontwerp rekening houden met de ontwikkeling van de gebieden ernaast zoals Blue Gate Antwerp en het project Lageweg. Ook de aansluiting van de brug op de omgeving, inclusief de zone rond en onder de brug, is een onderdeel van de ontwerpopdracht.

Geef uw mening over de vijf ontwerpvoorstellen
De buurt rond de Krugerbrug was op 25 oktober welkom in het dienstencentrum Portugesehof om de vijf ontwerpvoorstellen te ontdekken. Ze konden per ontwerp meegeven wat ze er goed of minder goed aan vonden.

Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Deze voorstellen zijn ook online te raadplegen. Opmerkelijk is dat niet enkel bewoners maar ook gebruikers van het Jef van Lindenfietspad via een online-enquête hun mening over de voorstellen kunnen doorgeven. Uitgangspunt is dat het een brug wordt op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen.”  

De enquête invullen kan nog tot en met dinsdag 6 november 2018 op www.antwerpenmorgen.be/krugerbrug. De opmerkingen worden daarna verwerkt en meegenomen bij de finale keuze van een ontwerpteam.

Volgende stappen
Na de keuze van het ontwerpteam hebben de ontwerpers tot eind 2019 om het ontwerp verder uit te werken tot een definitief plan, zo kan er in 2020 een vergunning aangevraagd worden en een aannemer aangesteld worden. In de loop van 2021 kan de bouw van de nieuwe brug van start gaan. De buurt zal verder betrokken worden bij de verschillende ontwerpstappen. 


Reacties

Populaire posts